Rekonstrukce školního sportovního areálu

Plánovanou rekonstrukcí školního sportovního areálu vznikne jedno velké víceúčelové hřiště (převažující sport malá kopaná) a jedno menší hřiště (míčové hry), povrch obou hřišť bude tvořen umělým trávníkem; dále tartanová dráha a pískové doskočiště pro skoky a atletická oválová dráha (150 m), včetně přímé běžecké dráhy (60 m), pokryté tartanem.

Také bude vybudováno dětské hřiště s několika herními prvky (prolézačka s ... číst vice

Naše škola nabízí

 • Kvalitní výuku a výchovu založenou na křesťanských hodnotách
 • Individuální přístup k dětem
 • Kvalifikovaný pedagogický sbor
 • Výuku anglického jazyka od 1. třídy
 • Výuku matematiky podle prof. RNDr. Milana Hejného
 • Vysokou úspěšnost přijetí na střední školy
 • Zapojení žáků do vědomostních, uměleckých a sportovních soutěží
 • Duchovní život
 • Lyžařské kurzy, adaptační pobyty, školy v přírodě
 • Zahraniční exkurze
 • Služby školního poradenského střediska
 • Příjemné a bezpečné prostředí
 • Optimální počet žáků ve třídách
 • Školní družinu a školní klub
 • Pestrou nabídku kroužků a volnočasových aktivit
 • Úzkou spolupráci s rodiči
 • Školní jídelnu a výběr ze 3 jídel